Erkende EPB-productgegevens

De productgegevens worden in de vorm van een rekenblad (xlsx-formaat) beschikbaar gesteld. Alle categorieën werden ondergebracht in de verschillende werkbladen van dit ene rekenblad. Het rekenblad is tweetalig.

Het werkblad ‘Info’ bevat belangrijke informatie. Het is noodzakelijk deze informatie door te nemen. De classificatie van de producten vindt u in het werkblad ‘Classificatie’. Verdere toelichting vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Belangrijke opmerkingen:

Toelichtingsfiche: Verschillende producten in verschillende categorieën in de databank werden gepubliceerd met een toelichtingsfiche (een link is in dat geval te vinden achteraan op de productlijn in de databank). De fiche kan informatie bevatten over de toepassing van de gegevens of hun geldigheid. Deze fiches moeten dus steeds samen gelezen worden met de gegevens in de databank. De waardes in de databank kunnen enkel aangewend worden indien ook aan alle voorwaarden in de fiche is voldaan.

In-situ-producten: Sinds 01/01/2021 verplicht het Transmissie Referentie Document de toepassing van de correctiefactor fin situ met betrekking tot de variabiliteit eigen aan een in-situ-vorming. Voor alle producten erkend op 23/03/2021 (of later)  werd de variabiliteit eigen aan de in-situ-vorming in de λU-waarde ingerekend.

Download de huidige EPB-productgegevens.Laatste wijziging : 05/06/2024
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com