Erkende EPB-productgegevens

De productgegevens worden in de vorm van een rekenblad (xlsx-formaat) beschikbaar gesteld. Alle categorieën werden ondergebracht in de verschillende werkbladen van dit ene rekenblad. Het rekenblad is tweetalig.

Het werkblad ‘Info’ bevat belangrijke informatie. Het is noodzakelijk deze informatie door te nemen. De classificatie van de producten vindt u in het werkblad ‘Classificatie’. Verdere toelichting vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Belangrijke opmerking betreffende de in-situ-producten.

Download de huidige EPB-productgegevens. Laatste wijziging : 25/02/2021