Erkende EPB-productgegevens

De productgegevens worden in de vorm van een rekenblad (xlsx-formaat) beschikbaar gesteld. Alle categorieën werden ondergebracht in de verschillende werkbladen van dit ene rekenblad. Het rekenblad is tweetalig.

Het werkblad ‘Info’ bevat belangrijke informatie. Het is noodzakelijk deze informatie door te nemen. De classificatie van de producten vindt u in het werkblad ‘Classificatie’. Verdere toelichting vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Belangrijke opmerking betreffende de in-situ-producten: Sinds 01/01/2021 verplicht het Transmissie Referentie Document de toepassing van de correctiefactor fin situ met betrekking tot de variabiliteit eigen aan een in-situ-vorming. Voor alle producten erkend op 23/03/2021 (of later)  werd de variabiliteit eigen aan de in-situ-vorming in de λU-waarde ingerekend.

Download de huidige EPB-productgegevens.Laatste wijziging : 13/09/2021