Algemene erkenningsprocedures

De volgende documenten beschrijven de algemene erkenningsprocedures (de documenten aangeduid met G (General)), die voor alle types product(sub-)groepen toepasbaar zijn.

Het is belangrijk deze aandachtig te lezen vooraleer een procedure voor erkenning van de productgegevens op te starten.

De tabel verwijst naar de meest recente versie van de documenten die momenteel geldig is. Voor sommige procedures blijft de vorige versie nog enige tijd geldig voor aanvragen ingediend voor de aangegeven datum.

 


Huidige versie

    Doc 0_G.a  Algemene inleiding en definities  Versie 23-10-2008
    Doc 0_G.b  Algemene procedures  Versie 18-01-2007
    Doc 0_G.c  Kosten  Versie 28-10-2008
    Doc 0_G.d  Verklaring door neutrale controle instelling  Versie 05-07-2007
    Doc 0_G.e  Formeel aanvraagdocument Versie 25-05-2018