Algemene erkenningsprocedures

De volgende documenten beschrijven de algemene erkenningsprocedures (de documenten aangeduid met G (General)), die voor alle types product(sub-)groepen toepasbaar zijn.

Het is belangrijk deze aandachtig te lezen vooraleer een procedure voor erkenning van de productgegevens op te starten.

De tabel verwijst naar de meest recente versie van de documenten die momenteel geldig is. Voor sommige procedures blijft de vorige versie nog enige tijd geldig voor aanvragen ingediend voor de aangegeven datum.

  

Huidige versie

Vorige versie

    Doc 0_G.a Algemene inleiding en definities Versie 23-10-2008
    Doc 0_G.b Algemene procedures Versie 18-01-2007
    Doc 0_G.c Kosten Versie 01-01-2022Versie 28-10-2008
    Doc 0_G.d Verklaring door neutrale controle instelling Versie 05-07-2007
    Doc 0_G.e Formeel aanvraagdocumentVersie 25-05-2018
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com