Erkende rekenprogramma's

1. Lijst

Onderstaande rekenprogramma’s zijn erkend voor de bepaling van de hulpvariabele L in het kader van de EPB-regelgeving in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest ( zie hieronder voor de regels m.b.t. geldigheid) :

Volledige naam van het reken-programmaVersieOntwikkelaar van het reken-programmaWebsite van het reken-programmaAanvragerToekenningsdatum van de erkenningIntrekkingsdatum van de erkenning

Nota 1 : Aangezien de procedure maar net operationeel is, zijn er tot nu toe geen rekenprogramma’s erkend.

Nota 2 :
Deze lijst wordt bijgewerkt in functie van erkenning en eventueel intrekking van rekenprogramma’s.

2. Geldigheid

De geldigheid van een erkenning is normaal gezien onbeperkt in de tijd, maar een erkenning kan wel ingetrokken worden, bijvoorbeeld als achteraf intrinsieke rekenfouten geïdentificeerd worden (zie de erkenningsprocedure voor meer details). Een erkenning is echter enkel geldig voor een bepaalde versie van een rekenprogramma en niet voor vroegere en latere versies.

De Gewesten hebben vastgelegd dat een rekenprogramma gebruikt kan worden voor de bepaling van de hulpvariabele L in een bepaald project indien dit rekenprogramma erkend is gedurende minstens een deel van de periode gaande :

  • van de datum 3 weken voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van het project
  • tot indieningsdatum van de EPB-aangifte van het project.

 Images_logiciel-Nl_01

Voorbeeld van erkenningsperiodes van vier verschillende rekenprogramma’s die alle 4 gebruikt mogen worden in het beschouwde project
 

Nota : Deze regel laat toe om bij de finale EPB-aangifte de resultaten te gebruiken (voor zover de invoergegevens nog overeenstemmen met de « as built » situatie) die in de loop van het project berekend werden, zelfs als de erkenning van het rekenprogramma intussen ingetrokken werd. Deze regel is identiek aan de regel voor erkende productgegevens.

De toekenning of intrekking van een erkenning van een rekenprogramma is geldig voor de drie Gewesten.

Nota : De gebruiker die de hulpvariabele L wil berekenen, dient een aantal conventies na te leven die op de pagina “Aandachtspunten bij het berekenen” in herinnering gebracht worden.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com