EPB-productgegevens

De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst van de Gewesten om in het kader van de EPB-berekeningen officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen. Deze gegevens zullen door de Gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften.

Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen.

De erkenning van gegevens in de EPB-productgegevensdatabank is gebaseerd op een aantal procedures met de bedoeling zo rechtszekerheid te geven. Deze erkenning houdt niet in dat de Gewesten een kwaliteitsoordeel uitspreken over het product. Enkel de kenmerken die beschouwd worden in de energieprestatieregelgevingen komen aan bod.

De algemene erkenningsprocedures betreffen alle producttypes (isolatiemateriaal, ventilatierooster, enz.). Ze verklaren de context van de productgegevensdatabank, de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren, de eraan verbonden kosten, enz.

De specifieke erkenningsprocedures verklaren per type product de eisen waaraan de productgegevens moeten voldoen om door de drie Gewesten te kunnen worden erkend.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com