Aandachtspunten bij het berekenen

Voor de berekening van de hulpvariabele L dienen de voorschriften te worden nageleefd die zijn vermeld in paragraaf 9.4.2.3 ‘Bepaling van de hulpvariabele L door middel van gedetailleerde berekeningen’ van de ‘Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van kantoor- en schoolgebouwen’ (EPU).

Ter herinnering worden deze voorschriften hieronder hernomen.

De hulpvariabele L van een ruimte stemt overeen met de gemiddelde verlichtingssterkte (uitgedrukt in lux) op een fictief vlak gelegen op een hoogte van 0,80 m. Deze wordt berekend door de verlichtingssterkte te middelen over de volledige oppervlakte tot aan de muren, dus zonder uitsluiting van enige rand- of andere zone, in tegenstelling tot wat bij een dimensioneringsberekening gewoonlijk gebeurt.

De verlichtingssterkte dient berekend te worden met de werkelijke geometrie van de ruimte in een lege toestand, zonder meubilair. Voor de berekening moeten volgende reflectiecoëfficiënten gebruikt worden, onafhankelijk van de werkelijke reflectiecoëfficiënten:

  • 0,70 voor het plafond
  • 0,50 voor de wanden, inclusief de daglichtopeningen en deuren
  • 0,20 voor de vloer

Onafhankelijk van de onderhoudsfactoren die gebruikt werden voor de dimensionering van de verlichtingsinstallatie, dient men voor de onderhoudsfactor een vaste waarde van 0,85 te gebruiken bij bepaling van de lichtstroom van de armaturen (lichtstroom bepaald volgens TR CIE 84).

De inplanting van de armaturen moet identiek zijn aan de werkelijke positie van de armaturen. In geval van oriënteerbare armaturen dient, voor de berekening, de armatuur zo gericht te worden dat de hoek tussen de hoofdas van de armatuur en de verticale, maximaal is (dus maximaal naar boven gericht). Indien dan nog verschillende oriëntaties mogelijk zijn, dient de armatuur loodrecht op de dichtstbijzijnde wand gericht te worden.

De Gewesten kunnen bijkomende voorschriften vastleggen of de bestaande voorschriften wijzigen.

Een meer gedetailleerd verklarend document met de aandachtspunten bij een berekening van de hulpvariabele L zal later op deze pagina gepubliceerd worden.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com