Erkenningsprocedures

De erkenning van gegevens in de EPB-productgegevensdatabank is gebaseerd op een aantal procedures met de bedoeling zo rechtszekerheid te geven.

De algemene erkenningsprocedures betreffen alle producttypes (isolatiemateriaal, ventilatierooster, enz.). Ze verklaren de context van de productgegevensdatabank, de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren, de eraan verbonden kosten, enz.

De specifieke erkenningsprocedures verklaren per type product de eisen waaraan de productgegevens moeten voldoen om door de drie Gewesten te kunnen worden erkend. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com