Erkenningsprocedure

1. Documenten

De 4 onderstaande documenten betreffen de erkenningsprocedure voor een rekenprogramma voor het bepalen van de hulpvariabele L volgens de gedetailleerde methode. Deze documenten hebben geen betrekking op de erkenningsprocedure voor rekenprogramma’s die gebruikt kunnen worden voor bepaling van het daglichtdeel. Momenteel is er geen erkenningsprocedure voor dit type rekenprogramma’s. Het is belangrijk al deze documenten aandachtig door te nemen alvorens een erkenningsaanvraag in te dienen.
Document doc_1_0_P_NL beschrijft de aanvraagprocedure: verloop, vereiste documenten,…
Document doc_1_1_P_NL geeft de kosten verbonden aan een erkenningsaanvraag.
Document doc_1_2_P_NL is het formeel aanvraagformulier dat  door de aanvrager ingevuld dient te worden.
Document doc_1_3_P_EN zijn de formulieren waarin de technische informatie ingevuld dient te worden : gegevens betreffende de aanvrager, het rekenprogramma en de rekenresultaten.

2. Eulumdat bestanden

De EULUMDAT bestanden voor de 6 CIE test cases kunnen hier gedownload worden. Deze bestanden hernemen in elektronische vorm de gegevens uit het technisch rapport CIE 171: 2006: Test cases to assess the accuracy of lighting computer programs, Vienna, 2006. Voor de configuraties 4.1 en 4.4 zijn de bestanden:
CIE171_test_cases_CFL_Lum1.ldt voor armatuur 1 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_CFL_Lum2.ldt voor armatuur 2 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_CFL_Lum3.ldt voor armatuur 3 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_CFL_Lum4.ldt voor armatuur 4 Image_Logo_LDT_file_01
Voor de configuraties 4.2 en 4.5 zijn de bestanden:
CIE171_test_cases_Opal_Lum1.ldt voor armatuur 1 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_Opal_Lum2.ldt voor armatuur 2 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_Opal_Lum3.ldt voor armatuur 3 Image_Logo_LDT_file_01
CIE171_test_cases_Opal_Lum4.ldt voor armatuur 4 Image_Logo_LDT_file_01
Voor de configuraties 4.3 en 4.6 zijn de bestanden:
CIE_171_test_cases_SSR_Lum1.ldt voor armatuur 1 Image_Logo_LDT_file_01
CIE_171_test_cases_SSR_Lum2.ldt voor armatuur 2 Image_Logo_LDT_file_01
CIE_171_test_cases_SSR_Lum3.ldt voor armatuur 3 Image_Logo_LDT_file_01
CIE_171_test_cases_SSR_Lum4.ldt voor armatuur 4 Image_Logo_LDT_file_01
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com