Verlichting

De pagina’s onder de rubriek ‘Verlichting’ geven informatie over de rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L in het kader van de EPB-regelgeving in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Zie §9.4.2.3. van de ‘Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van kantoor- en schoolgebouwen’ (EPU).

Een onofficiële Engelse samenvatting van deze webpagina’s is hier te vinden.

1. Hulpvariabele L

De berekening van de hulpvariabele L heeft betrekking op kunstverlichting. Deze pagina’s betreffen enkel rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L (zie EPU §9.4.2.3) en niet de berekening van de daglichtfactoren die dienen voor de bepaling van de oppervlakte van het daglichtdeel (zie EPU §9.4.5). Rekenprogramma’s waarbij berekeningen van zowel kunst- als daglicht mogelijk zijn, worden hier slechts beschouwd voor de aspecten die betrekking hebben op kunstverlichting.

Om de hulpvariabele L te bepalen bestaat een conventionele methode (zie EPU §9.4.2.2) die echter enkel de armaturen inrekent die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als alternatief kan een gedetailleerde berekening (zie EPU §9.4.2.3) gebruikt worden. Deze kan gebruikt worden zowel voor armaturen waarop de conventionele methode van toepassing is als voor armaturen waarop de conventionele methode niet toegelaten is.

De gedetailleerde berekening is vooral interessant bij armaturen waarvoor de conventionele methode niet toegelaten is. Zo kan de lichtbijdrage van dergelijke armaturen toch ingerekend worden (bv. wandarmaturen, armaturen bevestigd aan het plafond, maar waarvan de hoofdas niet genoeg naar beneden gericht is, armaturen ingewerkt in de vloer,…).

Voor de meeste andere armaturen zal de gedetailleerde berekening resultaten opleveren die gelijkaardig zijn aan de resultaten via de conventionele methode.

2. Toepassingsdomein van een erkenning

De erkenning van een rekenprogramma betreft enkel de rekenmodule en niet de productgegevens van de armaturen die eventueel in een
rekenprogramma opgenomen zijn. Om een juist resultaat te bekomen is het ook noodzakelijk om de erkende rekenprogramma’s correct te gebruiken. De erkenning van een rekenprogramma houdt niet in dat het rekenresultaat voor een bepaalde EPB-aangifte zonder meer erkend wordt.

3. Overzicht van de verlichtingspagina’s

De lijst van erkende rekenprogramma’s is hier beschikbaar.

Enkele aandachtspunten voor een berekening van de hulpvariabele L worden hier beschreven.

Informatie en documenten in verband met de te volgen procedure en de vereiste gegevens voor de erkenning van rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L worden hier gegeven.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com