Nando

‘Nando’ is een databank (alleen beschikbaar in het Engels) die beheerd wordt door de Europese Commissie en die een lijst bevat van de instanties (laboratoria, inspectie- en certificeringsorganismen) die bij de Europese Commissie en de andere Lidstaten aangemeld zijn om de taken die verband houden met de conformiteitsattestering in het kader van de Europese ‘Nieuwe Aanpak’-richtlijnen uit te voeren.

Het is mogelijk om een aangemelde instantie te vinden op basis van het land van herkomst van de instantie en de van toepassing zijnde Europese regelgeving. Het is ook mogelijk om een vrije zoekopdracht uit te voeren op basis van trefwoorden.

De procedures geven aan volgens welke Europese regelgeving de instantie aangemeld werd (bv. de Bouwproductenverordening 305/2011). Van zodra men de Bouwproductenverordening selecteert onder de tab wetgeving (‘Legislation’), moet er een nieuwe selectie gemaakt worden in de rubriek besluiten (‘Decisions’). Zo moet men bijvoorbeeld ’99/91/EG’ selecteren voor isolatieproducten en ’99/93/EG’ voor ramen, deuren enzovoorts. Op basis van de lijst met aangemelde instanties kan het overeenkomstige document gedownload worden en kan het bij het besluit horende attesteringssysteem (AVCP-systeem) geraadpleegd worden. De procedure vereist bijvoorbeeld een proeflaboratorium ‘3 (Testing Laboratory)’. In het document wordt niet vermeld voor welke karakteristiek (bv. ‘warmteweerstand’ of ‘thermische geleidbaarheid’) de instantie aangemeld is. Deze informatie moet bij de betrokken instantie opgevraagd worden.

Een gebruikershandleiding voor de ‘Nando’-databank is beschikbaar via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=help.main

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com